Vrijwilligers in Nieuw-west brengen ouderen in beweging

Vrijwilligers in Nieuw-West brengen ouderen in beweging
Wie achter een rollator loopt of anderszins niet meer goed uit de voeten kan wil ook wel eens
ongecompliceerd een bezoekje brengen aan de Hema in het winkelcentrum of koffie drinken in een
voormalige stamcafé. Gewoon op tijd zijn bij de afspraak met de fysiotherapeut in het OLVG-west, of
zonder lang te wachten op een taxi meedoen aan de buurtmaaltijd op loopafstand van je huis, maar
dat kan toch onoverkomelijk als niemand je brengt en haalt.

In januari starten drie vrijwilligersvervoersdiensten in Amsterdam Nieuw-West om hier verandering in
te brengen. Om te beginnen zorgt ieder van hen een paar dagen per week voor het vervoer. De
vrijwilligers van de wijkparochie de Ark in Slotervaart rijden het “Buurtbakkie” op woensdag en
donderdag in postcodegebied 1067. Vrijwilligers die eerder het programma Gouden Mannen in
Osdorp doorliepen, bedoeld voor mannen met een migratieachtergrond die eenzaamheid ervaren,
rijden op maandag en dinsdag hetzelfde elektrische voertuig in postcodegebied 1068 met hun logo
‘Gouden Karren’. Het vergt coördinatie en overleg, maar dat blijkt voor beiden juist heel verrijkend. Ze
oefenen samen, lopen tegen dezelfde startproblemen aan (hoe lang kun je met deze kou met de accu
doen?) en helpen elkaar om daar oplossingen te vinden.

Het derde initiatief komt vanuit een tweetal seniorenflats : Osdorperhof en Klarenburg samen met
Stichting bewonersparticipatie Omnibus. De oudere bewoners kunnen zich nu twee keer per week
opmaken voor een uitstapje naar het winkelcentrum, tuincentrum of gewoon een rondje door de wijk
langs memory lane. De vrijwillige chauffeurs maken gebruik van een personenbus van zorgorganisatie
Cordaan, waarin alle rollators mee kunnen.

Er is dit jaar ruimte om uit te groeien tot een volwaardige buurtvervoersdienst en voor nieuwe
initiatieven in het stadsdeel.

Op 31 januari komen de vrijwilligers, de initiatiefnemers en betrokken organisaties samen voor de
officiële start van alle drie waarbij ook wethouder Verkeer en Vervoer Melanie van der Horst en
stadsdeelbestuurder Nazmi Türkkol aanwezig zullen zijn.

Datum en tijd: 31-1-2024 van stipt 11.00 u tot 12.30 u.

Locatie: Osdorperhof, ingang de Buren, Pieter Callandlaan 84, 1068 NP Amsterdam

Voor wie belangstelling heeft als vrijwillige chauffeur of om gebruik te maken van deze
vervoersmogelijkheden:

www.daadkr8.amsterdam.nl
https://www.buurthulpnieuwwest.nl/
Instagram van St. bewonersparticipatie Omnibus cultuurtuin_osdorperhof.

Achtergrond van deze initiatieven voor de redactie:

Zijn bewoners mobiel genoeg om te gaan en staan waar ze willen, zijn belangrijke voorzieningen
voldoende bereikbaar, nu en in de toekomst?

Deze vragen worden steeds nijpender nu het aantal ouderen dat zelfstandig woont fors stijgt en de
publieke voorzieningen als OV en AOV onvoldoende mee kunnen groeien door schaarste aan
chauffeurs. Daarnaast leveren vrijwilligers een uniek stukje aandacht, waar professionele diensten
vanwege tijdsdruk niet tegenop kunnen.

De gemeente Amsterdam beschouwt het vrijwilligersvervoer daarom als belangrijke aanvulling op het
(A)OV en stimuleert het ontstaan van initiatieven sinds 2022 met subsidie. In het stadsdeel Nieuw-
West starten deze maand drie nieuwe initiatieven met één opvallend kenmerk, namelijk dat de
voertuigen (een personenbus én een e-shuttle) gedeeld worden binnen een -snelgroeiende- coalitie
van organisaties in Nieuw-West.

In Slotervaart rijden de vrijwilligers verbonden aan de wijkdiaconie de Ark en de Gouden Mannen,
programmaonderdeel van Daadkr8 op verzoek van buurtbewoners korte ritjes met hetzelfde
voertuig. Op maandag en dinsdag vindbaar onder de naam Gouden Karren en op woensdag en
donderdag als Buurtbakkie. Idee van beiden is natuurlijk om de dienstverlening uit te breiden als de
vraag toeneemt en het aantal vrijwilligers nog meer groeit, maar op deze manier kan gezamenlijk
geleerd en uitgeprobeerd worden in een rustig tempo.

Ook start in januari de Piet Wiedijk en de Wildemanroute: een personenbus van zorgorganisatie
Cordaan is beschikbaar voor ouderen in Osdorperhof en Klarenburg en buurtbewoners. Het lijkt
dichtbij om naar de markt op het Sierplein of de Hema in winkelcentrum te komen, maar voor
mensen die niet meer zo mobiel zijn lukt dat niet meer. Bewonerscomités coördineren de
bestemmingen, de aanmeldingen en alle logistiek erom heen, vrijwilligers rijden de bus.

Betrokken organisaties
St. Cordaan, Sezo /Daadkr8, Buurthulp/ wijkparochie de Ark, stichting Do Yourself, stichting Omnibus,
bewonerscommissies van Osdorperhof en Klarenburg, Gemeente Amsterdam, Combiwel.

Informatie: Veronique de Kwant 06-48430486 of Marieke Boon 06-42087565