Open dag

24 september van 12.00 tot 15.00 uur

Open dag

24 september van 12.00 tot 15.00 uur

Open dag

24 september van 12.00 tot 15.00 uur

Achtergrond

Daadkr8 is in 2010 opgericht door een kerngroep van mannen ondersteund door lmpuls en het stadsdeel. Mannencentrum Daadkr8, gevestigd op de tweede verdieping van het Talentenhuis, is een plek voor en door mannen uit Nieuw-West. Het centrum stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de sociaal economische situatie van inwoners van het stadsdeel Nieuw-West. Dit gebeurt door samen met de doelgroep activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren die zijn gericht op participatie, activering, actief burgerschap en economische zelfredzaamheid.

Het mannencentrum Daadkr8 bestaat nu 5 jaar mede dankzij de inzet van het stadsdeel Nieuw-West en de woningcorporatie Ymere. Gedurende deze periode heeft Daadkr8 onder het beheer van de organisatie Impuls zich sterk gemaakt in het activiteitenaanbod aan een moeilijk bereikbare groep mannen. In juli 2015 is Daadkr8 onder beheer gekomen van SEZO.

Emancipatie en Empowerment plint van SEZO

De opgebouwde expertise van SEZO en Emancipatiecentrum Vrouw en Vaart op het gebied van empowerment en versterking van bewoners wordt sinds juli 2015 ingezet. Methodieken kunnen aangepast en naar de doelgroep mannen toegeschreven worden en het netwerk van SEZO/Vrouw en Vaart kan ook voor Daadkr8 ingezet worden.

Het model van Vrouw en Vaart biedt kansen om Daadkr8 verder te laten groeien, zowel in aantal deelnemers als in het aanbod van activiteiten op gebied van sport en beweging, (op)voeding, creatie en educatie. Hiermee zal Daadkr8 de laagdrempelige basisvoorziening zijn voor mannen, die extra ondersteuning nodig hebben om zelfredzaam te worden, richting een actieve rol in de samenleving en zo mogelijk een stap kunnen zetten richting werk.

In 2016 wil SEZO de volgende stap zetten in de ontwikkeling van het mannencentrum. Daadkr8 zal het Talentenhuis moeten verlaten en SEZO heeft de mogelijkheid om naast Vrouw en Vaart ruimte te huren. Wanneer dit lukt, zal er een plint Emancipatie en Empowerment voor zowel mannen als vrouwen ontstaan in Nieuw-West: laagdrempelig en in het zicht, met meer mogelijkheden tot synergie en uniek in Amsterdam.

In 2016 zet SEZO sterk in op thema’s van de armoedemonitor. Met het bieden van ruimte aan de Financiële Werkplaats van SEZO kunnen mannen dagelijks werken aan financiële zelfredzaamheid en versterking van hun financiële netwerk.

De expertise van Vrouw en Vaart op het gebied van sport en beweging (Be Interactive, fietslessen, Buurt in Beweging, Buurtsportcoaches) kan ingezet worden en activiteiten kunnen worden ontwikkeld voor mannen die bijdragen aan de gezondheid door middel van sport en beweging. De bewustwording biedt perspectief ook voor hun kinderen waarbij overgewicht een groot probleem vormt.

Openingstijden

Maandag : 09.00 - 21.00
Dinsdag : 09.00 - 21.00
Woensdag : 09.00 - 16.30
Donderdag : 09.00 - 16.30
Vrijdag : 09.00 - 16.30

Deze vakanties zijn wij gesloten:

Zomer: 16 juli t/m 28 augustus 2016
Herfst: 15 okt t/m 23 okt 2016
Kerst: 24 dec 2016 t/m 8 januari 2017