Sport en bewegen /Trots door Bewegen

 

Fitness

Damsko, Sportpark de Eendracht, Bok de Korverweg 4

Maandag en woensdag, van 11.00 tot 12.30 uur.

 

Sportinstuif

Pirates, Herman Bonpad 5, 1067 SN Amsterdam.

Dinsdag van 12.30 tot 14.00 uur.

 

 

(Hard)lopen Sloterplas

Woensdag: wandelen, verzamelen in Daadkr8 om 14.30 uur

 

Buitenvoetbal

Verzamelen bij Daadkr8

Donderdag van 11.00-13.00

 

 

Buurtsportcoach

Beweegactiviteiten en coaching.

Marcel Kick, maandag tot en met vrijdag, 06 425 89 044. M.kick@sezo.nl.

 

 

Kosten

Sportkaart     € 5,00 per maand