Expertmeeting en Emancipator Café

Na de succesvolle lancering van het Handelingsperspectief Mannenemancipatie gaat Emancipator de komende maanden het land in. Op 27 oktober organiseren we een expertmeeting en dialoog in samenwerking met SEZO DaadKr8 in Amsterdam.

Expertmeeting en Dialoog over Mannen Emancipatie in Amsterdam
Emancipatie, dat gaat toch over vrouwen? Absoluut niet. Want of het nu gaat om herverdeling van arbeid en zorg, geweld, seksualiteit of seksuele diversiteit, de veranderende positie van jongens en mannen speelt vrijwel altijd een belangrijke rol. Mannenemancipatie is een kans voor mannen om een eind te maken aan ongelijke sekseverhoudingen en onderdeel te zijn van de oplossing. Professionals spelen hierbij een belangrijke rol. Emancipator lanceerde voor hen daarom het Handelingsperspectief Mannenemancipatie en gaat hiermee de komende maanden het land in. Mannenemancipatie heeft alles te maken met integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. Daarom organiseren Emancipator en SEZO/DaadKr8 op 27 oktober 2016 samen een expertmeeting voor professionals en een openbare dialoog.
Organisatie
Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie. Daadkr8 is een mannencentrum dat zich richt op de versterking van alle mannen in Amsterdam Nieuw-West. Daadkr8 is onderdeel van SEZO maatschappelijke dienstverlening en is sinds kort naast Vrouw en Vaart gevestigd. Hiermee is een plint Emancipatie en Empowerment voor zowel mannen als vrouwen in Nieuw-West ontstaan: laagdrempelig en in het zicht, met meer mogelijkheden tot synergie en uniek in Amsterdam.
Programma
13.00 – 17.00 Expertmeeting: Mannen en emancipatie – waar gaat dat over? Emancipator verzorgt een interactieve expertmeeting voor professionals. Hierin worden onderdelen uit het handelingsperspectief gepresenteerd en gaan de aanwezigen samen aan de slag met onder andere de volgende vragen en thema’s:

  • Hoe geven we op een positieve manier richting en invulling aan de veranderende rol van jongens en mannen in de samenleving?
  • Hoe verhouden mannen-, vrouwen- en lhbt-emancipatie zich tot elkaar?
  • Welke thema’s komen kijken bij mannenemancipatie?
  • Hoe verhoudt mannenemancipatie zich tot andere maatschappelijke thema’s, zoals integratie, opvoeding, onderwijs, arbeidsmarkt, discriminatie, participatie, etcetera?
  • Wat betekent mannenemancipatie voor jouw organisatie, doelgroep en werkwijze?

17.00 – 18.00 Borrel / uitloop / inloop / netwerken
18.00 – 20.00 Emancipator Café: Dialoog over Mannen en Emancipatie
Deelnemers worden uitgenodigd voor een lekkere maaltijd en een goed gesprek over de veranderende rol van jongens en mannen in de samenleving. Centrale vragen hierbij zijn: wat kunnen mannen bijdragen aan emancipatie, en wat hebben ze er zelf bij te winnen? We zijn als altijd benieuwd welke onderwerpen, vragen en antwoorden bij de aanwezigen leven.
20.00 – 20.30 Netwerken

Praktische informatie
Datum: Donderdag 27 oktober 2016
Locatie: Mannencentrum Daadkracht, President Allendelaan 719, 1068 VN Amsterdam
Informatie: info@emancipator.nl
Aanmelden via deze link