Bijeenkomst Palliatieve zorg

Dinsdag 16 April hebben wij de palliatieve zorg voorlichting georganiseerd in samenwerking met UMC voor de Gouden Mannen bij Daadkr8. De mannen stonden versteld van hoeveel zij niet wisten en van hoeveel mogelijkheden er zijn als je in de laatste fase van je leven zit. Ze leerden ook wat je allemaal kunt en moet regelen.

Als je hoort dat je niet meer beter zult worden, schrik je natuurlijk. Maar dan is er palliatieve zorg. Dat heeft als doel: zorgen dat jouw leven zo fijn en goed mogelijk blijft. Want al wordt je lichaam niet meer beter, je leven kan je nog veel te bieden hebben.
Jouw naasten, dokters, verpleegkundigen, verzorgenden, een psycholoog, een geestelijk verzorger, vrijwilligers en andere zorgverleners kunnen veel voor je doen. Daarbij staat jouw kwaliteit van leven voorop: wat jij belangrijk vindt in het leven en wat jij nodig hebt. Het is belangrijk dat je dit ook vertelt aan jouw zorgverlener.
Palliatieve zorg kan uit verschillende palliatieve behandelingen bestaan. Onder ‘behandelingen’ verstaan we ook ondersteuning, zorg en begeleiding.

Het was een zeer geslaagde voorlichting van Samira Laaboudi en word zeker een keer herhaald!